FAPAC

Documents d'interès

Informació a les AMPA sobre el Certificat de delictes sexuals que permet acreditar la manca de delicte de naturalesa sexual o, si escau, l'existència dels mateixos, a tots els professionals i voluntaris que treballen en contacte habitual amb menors:

Debat sobre els efectes dels camps electromagnètics generats pels dispositius wi-fi sobre la salut a les escoles catalanes:

 

 

FAPAC. Tots els drets reservats