FAPAC

Consells per a un bon funcionament

Tot i que cada AMPA és diferent i té una manera de fer, us proposem algunes recomanacions que influeixen positivament en el bon funcionament de l’associació.
 
 
TREBALLAR EN EQUIP
 
Els objectius de l’AMPA han de ser compartits per tots els membres de la junta. Per això, treballar en equip amb un alt grau de col·laboració entre tots els membres de l’associació és fonamental. S’han d’establir unes normes de treball per funcionar millor: la feina s’ha de distribuir bé i cadascú ha d’encarregar-se d’una tasca concreta.
Quan s’està còmode i tranquil, a gust amb els altres, la tasca resulta més profitosa i gratificadora.
   
 
DECIDIR PER CONSENS
 
Prendre decisions per consens no és fàcil i exigeix temps i esforç. S’ha de definir clarament el problema, examinar totes les propostes, i és important que hi hagi un moderador per facilitar el lliure intercanvi d’idees i la participació de tothom.
 
 
PARTICIPAR EN LES REUNIONS
 
És important conèixer l’ordre del dia i per què es convoca una reunió, escoltar tot el que es diu i manifetar l’opinió. Mantenir la serietat i bona educació envers els companys durant tota la reunió. Fer actes senzilles i atractives per llegir on apareguin els acords, decisions, etc.
 
 
TREBALLAR PER PROJECTES
 
La junta directiva ha de concretar la forma en què desenvoluparà els seus objectius, per això és necessari planificar a curt, mitjà i llarg termini les activitats a realitzar.
 
 
TRASPASSAR LA INFORMACIÓ
 
La circulació de la informació és clau per al bon funcionament de l’AMPA, ja que és molt important, especialment quan hi ha un canvi de junta, que tothom tingui accés a tota la informació útil per a l’associació. Difícilment els membres de l’AMPA podran prendre decisions i organitzar activitats si no disposen d’una bona i variada informació i poden accedir-hi amb temps per tenir l’oportunitat d’utilitzar-la.
 
 
CREAR COMISSIONS I SABER DELEGAR
 
Crear i treballar en comissions (Escola de Pares, Activitats Extraescolars, Esports, Comissió de Festes, Comissió Econòmica, etc) és una fórmula que permet a l’AMPA organitzar-se i gestionar de forma eficaç el funcionament de la junta així com els serveis, projectes i activitats que ofereix.
 
 
 

FAPAC. Tots els drets reservats