FAPAC

Quines assegurances teniu per ser AMPA federada

Les AMPA federades a la FaPaC gaudiu, de forma permanent, de dues pòlisses d’assegurances de responsabilitat civil que es renoven automàticament cada any i que us donen cobertura mentre sigueu AMPA federada a la FaPaC:
 
RESPONSABILITAT CIVIL PER ACTIVITATS DE L'AMPA 
  • Cobreix els possibles danys a tercers ocorreguts en totes les activitats organitzades per l'AMPA i que s'hagin causat per negligència de l'AMPA.
  • És obligatòria. Les AMPA han de tenir-ne una contractada, segons l’article 54.5 del DECRET 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.

Podeu veure el detall en aquest document.

 
RESPONSABILITAT CIVIL PER MEMBRES DE JUNTA 
  • Cobreix les possibles reclamacions als membres de les Juntes Directives en l'exercici del seu càrrec.
  • No és obligatòria. La FaPaC la incorpora com un servei addicional per als pares i mares que assumeixen responsabilitats a les Juntes Directives. L’objectiu és que, davant d’una reclamació, no hagin de respondre amb els seus béns personals. Podeu veure el detall en aquest document.
Aquestes pòlisses es renoven automàticament cada any i les AMPA no heu de fer cap gestió addicional. En sou beneficiàries pel fet de ser AMPA federada i estar al corrent de la vostra quota.
 
Podeu obtenir el certificat que ho acredita, actualitzat de forma permanent, obrint aquest enllaç i accedint-hi amb el vostre NIF.
 
 

FAPAC. Tots els drets reservats