FAPAC

Quines assegurances heu de contractar des de l'AMPA

Qualsevol pòlissa d’assegurança que no siguin les de responsabilitat civil, que ja teniu per ser AMPA federada a la FaPaC (podeu consultar-les en aquest enllaç), s’han de contractar des de l’AMPA i NO es renoven automàticament. S’han de contractar cada curs i donen cobertura a les persones que participen en l’activitat. 
 
Les més importants, donades les característiques de les activitats que organitza l’AMPA, són les pòlisses que donen cobertura mèdica i assistencial als accidents en activitats extraescolars. 
 
PÒLISSA D'ACCIDENTS: 
 
  • És obligatòria en les activitats programades en període de vacances (casals d'estiu, colònies, etc.) i en activitats extraescolars de caràcter físic i esportiu. En el cas dels/de les monitors/es voluntaris/àries que participen en les activitats extraescolars també és obligatòria segons la nova llei del voluntariat de Catalunya (Llei 25/2015 de 30 de juliol). 
  • No és obligatòria en les activitats extraescolars ordinàries no contemplades en els casos anteriors. 
Cost: 4 euros per infant i curs
 
 
ALTRES PÒLISSES QUE PODEU CONTRACTAR SÓN:
 
  • Per actes puntuals: quan volem contractar una pòlissa per a una sola activitat
  • Per als casals i/o colònies: quan l’AMPA només organitza aquestes extraescolars
  • Per a les persones amb contracte laboral: quan l’AMPA té persones contractades
  • Per a l’activitat escolar: en el cas que l’AMPA vulgui cobertura d’accidents també en horari lectiu.
  • Per als viatges d’estudis i lleure: per a assistència en viatges en grup
Tota la informació sobre preus i procediment de contractació la trobareu en el següent enllaç, des del qual, introduint el NIF de la vostra AMPA, podreu veure’n el detall, demanar pressupost i, en cas que així ho vulgueu, contractar-la automàticament.
 
 
 

FAPAC. Tots els drets reservats