FAPAC

Què són les assegurances

L’assegurança és l’eina que ens permetrà respondre a les responsabilitats derivades dels danys materials o personals que les nostres activitats puguin causar a terceres persones o a les pròpies persones que hi participin. 
 
L’assegurança és un instrument, en ocasions, necessari ja que serveix per complir normatives o lleis . Tanmateix és també un instrument social que ajuda a garantir, en el llarg termini, la continuïtat dels nostres projectes associatius ja que dóna resposta a eventualitats que podrien posar en risc la nostra confiança, la nostra solvència o la nostra credibilitat amb el cost econòmic i/o social que això podria comportar.
 
Des de la FaPaC, conscients del valor d’aquest instrument, fem un esforç permanent per a dotar les nostres AMPA de tots els instruments asseguradors necessaris per al correcte desenvolupament de la seva activitat. És per això que, pel fet de pertànyer a la FaPaC, les AMPA gaudiu de dues pòlisses que es renoven anualment i que donen cobertura permanent sense que les AMPA hàgiu de fer cap altra gestió que estar al corrent de la vostra quota d’AMPA federada a la FaPaC.
 
  • RESPONSABILITAT CIVIL PER ACTIVITATS DE L'AMPA
  • RESPONSABILITAT CIVIL PER MEMBRES DE JUNTA
Podeu trobar tota la informació sobre aquestes pòlisses obrint aquest enllaç.
 
Gaudiu també de la possibilitat d’adherir-vos a les pòlisses d’accidents per a activitats extraescolars que la FaPaC té contractades amb Arç cooperativa que, per un preu molt econòmic, us proporcionen unes molt àmplies cobertures. Per conèixer amb més detall el seu contingut i els procediments de contractació, podeu anar a aquest enllaç.
 
Per acabar, teniu també la possibilitat de contractar un seguit de pòlisses que donen resposta a la pràctica totalitat de les necessitats asseguradores de les AMPA. Aquestes són:
  • Per actes puntuals: quan volem contractar una pòlissa per a una sola activitat
  • Per als casals i/o colònies: quan l’AMPA només organitza aquestes extraescolars
  • Per a les persones amb contracte laboral: quan l’AMPA té persones contractades
  • Per a l’activitat escolar: en el cas que l’AMPA vulgui cobertura d’accidents també en horari lectiu
  • Per als viatges d’estudis i lleure: per a assistència en viatges en grup
Podeu trobar tota la informació sobre aquestes pòlisses obrint aquest enllaç.
 
 

FAPAC. Tots els drets reservats