JURAT

En aquest espai anunciarem properament les persones que formen el jurat de l'edició d'enguany.

El jurat s'encarregarà de seleccionar els projectes finalistes en cadascuna de les categories i està format per:

 • 2 membres de la Junta General de FaPaC
  • Carles Benito, vocalia Democràcia i Participació.
  • Eva Trias, presidenta territorial de Girona.
 • 3 persones vinculades al món associatiu i educatiu de reconegut prestigi escollides per la FaPaC.
  • Aina Tarabini, doctora en sociologia i professora a la Universitat Autònoma de Barcelona.
  • Miquel Àngel Aragón, director del Consell d'Associacions de Barcelona (CAB).
  • Rafael Homet, diputat educació Diputació de Barcelona.

Actuarà com a secretari/a la persona que designi la FaPaC, amb veu, però sense vot.