PARTICIPACIÓ I CULTURA DINS DE L'AMPA

Edició: 
2017
AMPA que el presenta: 
AMPA IES Granollers
Població: 
Granollers (Vallès Oriental)
Modalitat: 
Tothom a l’AMPA
Breu descripció del projecte: 

El nostre projecte vol promoure la participació de les families a l'AMPA. Volem que l'AMPA sigui un instrument de families i per a les famílies on consolidar el teixit associatiu fomentar el diàleg i contribuir a la millora de l'èxit educatiu dels nostres fills/es. 

 

Pressupost: 
300 euros
Obstacles a vèncer: 

La comunicació, moltes vegades costa que a  les famílies els hi arribi la informació de les activitats que proposem.

Modestament som un AMPA amb pocs recursos econòmics que intentem  millorar i assolir la participació de les famílies, intentant obrir espais de comunicació, aprofitant dels medis de que disposem. Les nostres propostes d'activitats demanen de la col·laboració de les famílies es per això que les fem partícips de totes les activitats. 

Col·laboradors: 
Direcció
professorat
famílies del centre
Delegació: 
Barcelona Comarques
Paraules Clau: 
Crear espais de participació-Obrir vies de comunicació-Fomentar el diàleg- Construir, consolidar el teixit associatiu de l'AMPA.
Valors clau: 

Els valors claus del nostre projecte són la participació, col·laboració, formació i consolidar  la tolerància, l'equitat entre els membres que composen el nostre IES.

Materials necessaris: 

Cada activitat te especificat els materials adequats.

Necessitats atesses: 

Necessitat de crear AMPA dins de l'IES, teixit associatiu per tenir continuïtat, espai per donar suport a les famílies i cohesió entre els alumnes ja que no venen de entorns coneguts ni es relacionaven abans.  

Persones necessàries: 

LA Junta de l'AMPA i les famílies col·laboradores

Objectius: 

Com objectiu general: fomentar la participació dins de l'AMPA. Objectius específics: Crear un espai dins de l'IES on les famílies puguin compartir experiències i inquietuds-Obrir una via de comunicació-Fomentar el diàleg entre famílies-Construir, consolidar el teixit associatiu dins de l'AMPA 

Període d'execució: 
05/10/2015 a 29/05/2016
Destinataris: 
Totes les famílies de l'escola, alumnes.
DADES PERSONA DE CONTACTE
AMPA: 
AMPA IES Granollers