AULA D'ESTUDI (PROJECTE MENTORS)

Edició: 
2017
AMPA que el presenta: 
Institut d'Argentona
Població: 
Argentona (Maresme)
Modalitat: 
Fem xarxa per l’Èxit escolar
Breu descripció del projecte: 
De dilluns a dijous de quatre a dos quarts de sis de la tarda en dos espais municipals s'obre a l'alumnat d'Eso i alguns de primer de batxillerat  l'aula d'estudi  per tal d'anar-hi quan ho considerin necessari.  Cada una de les sessions està assistida per tres mentors de diferents itineraris acadèmics. 
Disposem d'un espai  d'estudi al centre del poble i d'un altre al barri del Cros. 
Poden fer-ne un ús a la carta, individualment o en grup, estar-s'hi tota l'estona o només per resoldre els seus dubtes.
La utilització d'aquest espai és lliure i s'adapta a les necessitats puntuals o a llarg termini dels alumnes que hi participen.
 
Cada divendres tots el mentors implicats tenen el compromís  d'assistir a una sessió d'una hora de formació especialitzada amb una psicopedagoga on adquirir habilitats pedagògiques i didàctiques,  on resoldre i  comprendre  les incidències que pugui haver-hi durant la setmana.  És un espai de cohesió del grup on aprenen els uns dels altres. Aquests espai setmanal disposa d'un programa de formació  que els ajuda, a més d'aprendre continguts pedagògics, a desenvolupar-se personalment. 
Pressupost: 
5.604 euros
Obstacles a vèncer: 
Que els alumnes coneguin i valorin el projecte en totes les seves opcions (estudi, consulta, treball grupal, etc.)
 
Evitar que sigui considerat nomÉs un espai per als alumnes amb greus dificultats (sense escloure'ls).
Col·laboradors: 
Direcció
professorat
entitats locals
administració pública
famílies del centre
Delegació: 
Barcelona Comarques
Paraules Clau: 
Aula d'estudi, mentors, ajuda per a l'aprenentatge
Valors clau: 

PER ALS DOS COL·LECTIUS IMPLICATS (Alumnes /mentors):

  • Solidaritat entre companys. Responsabilitat.
  • No discriminació  ni de l' estatus social ni  del nivell d'aprenentatge
PER ALS ALUMNES :
  • Aprendre a discriminar el que necessita per assolir un coneixement.
PER ALS MENTORS:
  •  Pràctica reflexiva sobre el procés d'aprenentatge
  • Compromís.
PEL FET QUE COL·LABOREM AMPA, INSTITUT, AJUNTAMENT:
  • Col.laboració i respecte entre diverses entitats i institucions.
Materials necessaris: 

Els propis d'un aula d'estudi

Necessitats atesses: 

Els estudiants necessiten ajuda  i acompanyament per resoldre les dificultats en el seu procés d'aprenentatge. Cal  disposar  d'un espai en condicions òptimes on estudiar i fer treballs individuals o grupals amb algú que els ofereixi un assessorament proper i cómode.

Persones necessàries: 

Els mentors, la psicopedagoga, els pares delegats de l'Ampa que en fan el seguiment  i la supervisió. La participació del professorat de l'institut i del seu equip directiu. Els tècnics municipals,  que  faciliten l'espai.

Objectius: 
Oferir un espaid'estudi gratuït per als alumnes de secundària , conduït pels alumnes voluntaris de segon de batxillerat.
Aquest espai d'estudi ofereix la possibilitat de solucionar dubtes acadèmics, ajudar a fer deures, fer treballs, preparar exàmens,  amb la supervisió de persones properes però amb més experiència.
Posar a disposició dels alumnes un espai proper i acollidor per superar possibles problemes en el seu aprenentatge
Ajudar que alumnes de famílies més desafavorides econòmicament puguin disposar d'aquest espai amb igualtat de condicions amb altres companys.
Facilitar que els mentors que sostenen el projecte tinguin  l' oportunitat d'assumir responsabilitats i adquirir experiència docent i d'aprenentatge.
Període d'execució: 
01/10/2015 a 17/06/2016
Destinataris: 
Alumnes de l'institut d'Argentona, especialment els de secundària com a usuaris del servei. Alumnes de segon de batxillerat com a responsables del projecte.
DADES PERSONA DE CONTACTE
AMPA: 
Institut d'Argentona