CATEGORIES

 

RECONEIXEMENT A AMPA ASSOCIADA

  
 

PREMI TOTHOM A L'AMPA

a l'experiència que promogui la participació associativa de totes les famílies del centre educatiu.

   

Exemples: grups de teatre, corals, trobades de famílies, activitats culturals, festes que donin a conèixer la diversitat present a l’AMPA, plans d’acollida, projectes que projectin l’AMPA com a entitat dins de la seva localitat, etc.

***************************************************

 
 
PREMI AMPA SOLIDÀRIA
a l’experiència solidària dins de l’AMPA que promogui la cohesió social i vetlli per la igualtat d’oportunitats.
   

 

Exemples: projectes de reutilització de llibres, material escolar, gestió solidària de sortides i altres serveis oferts per l’AMPA, projectes amb entitats de la localitat que promoguin la solidaritat, accions de lluita contra la pobresa, activitats diverses que tinguin per objectiu distribuir els beneficis per fomentar l’equitat social, etc.

***************************************************

 

 

PREMI FEM XARXA PER L'ÈXIT EDUCATIU

a la iniciativa promoguda en un centre educatiu o AMPA amb l’objectiu de millorar l’èxit educatiu dels seus alumnes aprofitant el treball en xarxa dels diferents membres de la comunitat educativa.

   
 
Exemples: gestió de la biblioteca, reforç escolar, projectes de col·laboració amb entitats de la localitat, l’hora del conte, activitats que utilitzin el capital cultural de les famílies per reforçar el projecte educatiu del centre, etc.

 

 

RECONEIXEMENT A INSTITUCIONS EXTERNES

 

  • PREMI MITJÀ DE COMUNICACIÓ AMIC del col·lectiu de famílies i AMPA.
  • PREMI ADMINISTRACIÓ PÚBLICA per desenvolupar projectes de suport i foment de la participació d’AMPA i famílies en l’educació.
  • PREMI ENTITAT O PERSONALITAT DE LA SOCIETAT CIVIL per desenvolupar un projecte de suport a les AMPA.