FAPAC


Benvinguts a la AMPApèdia, l'enciclopèdia lliure de la FaPaC


Aquest és un projecte col·lectiu destinat a construir una base de coneixement útil per al moviment associatiu dels pares i mares dels alumnes. Esperem que us sigui útil per a les vostres consultes i, si pot ser, esperem que hi afegiu també les vostres aportacions.

Per crear nou contingut heu de registrar-vos a la web, i després aneu aquí.

Per a qualsevol dubte consulteu l'ajuda.

Animeu-vos a crear un article sobre la història de la vostra AMPA o el vostre centre educatiu. També podeu fer un article sobre algun coneixement que teniu.


Nota: La FaPaC no se'n fa responsable de la veracitat dels continguts dels articles creats. Si trobeu alguna cosa incorrecta o difamatòria, sisplau fes-nos-ho saber per rectificar-ho.


 

Categories

Pàgina Aleatòria

Educació Secundària

L'educació secundària és l'etapa de l'ensenyament formal, el del col·legi, que prepara els alumnes per continuar estudis superiors o per accedir al món laboral.

Biografia Aleatòria

Rigau i Oliver, Irene

Irene Rigau i Oliver (Banyoles, 1951) és una psicòloga i política catalana. És l'actual consellera d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. També fou consellera de Benestar Social i Família de 1999 a 2003.

Història Aleatòria


CEIP Mestre Morera (Barcelona)

Trets d'identitat


L'escola té dues clares vocacions:

Logo Escola1.- Educar en l'equilibri entre l'ensenyament dels continguts i l'educació transversal en valors per aconseguir l'èxit escolar.

2.- Oberta al barri amb un projecte compartit per recuperar l'entorn natural, fent del pati un espai pel desenvolupament de la convivència i pel coneixement de l'entorn, a través dels valors de la cura, la responsabilitat, la llibertat i la participació.

La nostra responsabilitat com a mestres i com a escola té dues cares:

Per l'educació en valors donem una gran importància a les tutories, donem eines per a formar el pensament ètic de l'alumnat, eduquem en la responsabilitat i en l'afectivitat, i potenciem l'organització de l'alumnat per assemblea per tal que assumeixin les seves decisions i el seu protagonisme en la vida de l'escola.

Per l'aprenentatge dels continguts i pel desenvolupament de les capacitats, potenciem les habilitats i estratègies del pensament. RRI. Aquest any a través de les assemblees de classes, l'alumnat ha elaborat el Reglament de Règim Intern, "El gran joc del conviure", per a la cohesió social, l'ajuda mútua i l'educació democràtica.

Projecte transversal - valors. Cada any donem un èmfasi especial a un valor per tal d'aprofundir-lo.
Aquest any treballem, especialment, el valor del "reconeixement, l'acceptació i la confiança", que és el motor de la història que es desenvoluparà al festival de final de curs.
Festa Major de l'escola(jugar ens fa feliços)

Projecte pati. El curs passat es va posar en marxa un projecte per a humanitzar el pati. Es tracta de fer possible que l'espai de l'escola a l'aire lliure permeti la diversitat lúdica en el temps de lleure, potenciï la convivència entre totes les persones, que no
discrimini per gènere ni edat, que potenciï el joc simbòlic, el descans i la influència benèfica que la natura suposa per les persones.
Aquest projecte s'emmarca dins del programa "Recuperem els jardins escolars" de l'IMEB, i fomenta la cohesió social.
Donen suport a aquest projecte: AMPA, AAVV, monitores de menjador, Centre Cruïlla, Centre Cívic, Districte de Nou Barris i Patronat Parc de Collserola.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA


Els trets d'identitat més significatius de la dinàmica didàctica i pedagògics de l'escola a l'educació primària són:

· Tallers de llengua i matemàtiques: una de les sessions setmanals de matemàtiques i llengua es destina a desdoblaments en grups reduïts per tal de treballar aspectes relacionats amb les matemàtiques i la llengua a la vida quotidiana.
· Tallers diversos, centrats en el treball de les emocions, relaxació, teatre, dansa, jocs tradicionals, expressió corporal, expressió musical, ...
· Llengua oral: es fa una sessió setmanal de filosofia a primària a partir del material del Projecte de Filosofia 3/18 del grup IREF.
· Llengua escrita: treball de la capacitat comprensiva i expressiva a partir de Jornades Literàries de 3r a 6è i altres activitats.
· Biblioteca escolar: servei de préstec de llibres pels nens i per les nenes de primària.
· Biblioteca d'aula a tota la primària, a partir del treball i lectura de textos, llibres i novel·les reflexius que afavoreixin la conversa i el diàleg.
· Reforç de lectura individual per tot l'alumnat de cicle inicial, de manera que els nens i les nenes puguin assolir una adequada lectura expressiva i una bona comprensió lectora.
· Educació artística: musical i plàstica. Eduquem a través de l'art i la música per tal de potenciar la capacitat del coneixement d'un/a mateix/a i la convivència amb els i les altres, treballant la correspondència entre pensament i emoció, sentiment i acció.
· Laboratori de ciències: treballs i experiments al laboratori de l'escola a tota la primària.
· Informàtica en grups reduïts per tal d'atendre les necessitats individuals de cada alumne/a.
· Llengua anglesa: una de les sessions en grup reduït per tal de treballar i aprofundir el llenguatge oral.
· Recursos TIC (tecnologies de la informació i de la comunicació): treball de les diferents matèries del currículum a partir de les TIC.
· Llibres sociabilitzats a partir de 3r de primària: diccionaris, llibres de text, novel·les, atles, ...
· Piscina: una sessió setmanal per l'alumnat de Cicle Inicial al llarg de tot el curs; per l'alumnat de Cicle Mitjà i Cicle Superior, una sessió setmanal durant un semestre.
· L'educació física com a mitjà per desenvolupar les capacitats motrius i de relació.
· Taller d'estudi en horari extraescolar subvencionat pel Departament d'Educació, destinat a l'alumnat de Cicle Superior (dues sessions setmanals, d'una hora cadascuna).
· La tutoria a l'aula com a espai d'intercanvi perquè els nens i les nenes assumeixin les seves pròpies responsabilitats i decisions, i el seu protagonisme a l'escola.
· Les festes pròpies del nostre país: hi participem i gaudim de festes com Nadal, la castanyada, Sant Jordi, els jocs florals, ... i el festival de final de curs com a eix transversal dels valors que es treballen durant tot el curs.
· La llengua vehicular de l'escola, tant d'aprenentatge com de comunicació, és el català.

EDUCACIÓ INFANTIL


L' Educació Infantil és una de les etapes on els infants necessiten més atenció individualitzada. És per aquest motiu que:

· A les classes d' Educació Infantil es treballa amb la mestra tutora i, la majoria de les hores, amb una mestra de suport. A l'aula de P3, a més de la mestra tutora i de les mestres de suport, hi ha una tècnica d'educació infantil.
· L'aprenentatge de la llengua es treballa tant a nivell oral (amb tallers de pràxies fonatòries), com a nivell escrit (tallers de lectoescriptura en petit grup). A partir de P5 es fa lectura individualitzada per tal d'atendre i fer un seguiment més acurat del procés d'aprenentatge de cada alumne o alumna.
· Tallers de matemàtiques: jocs matemàtics per tal de treballar en petit grup, de manera lúdica, i anar adquirint els conceptes tot jugant.
· Ciències 3/6: conèixer, a través de l'experimentació, aspectes relacionats amb el món físic i real.
· Llengua anglesa des de P3, a partir de contes, cançons, jocs, ...
· Informàtica des de P3.
· Aula de psicomotricitat: treball de les capacitats expressives de moviment amb el cos dels infants; les sessions es fan en grup reduït per poder-nos adaptar a les necessitats de l'alumnat.
· Racons de joc i de treball, per tal de treballar a partir del joc simbòlic, el qual els permet la representació del món real a partir del joc.
· Biblioteca d'aula: fomentar la lectura a casa a partir de la maleta viatgera de P5 (els infants prenen llibres a casa) i de les mascotes de les classes de P3 (cargol) i P4 (girafa), que regalen un llibre a cada nen o nena perquè se l'emportin a casa i el comparteixin amb la família.
· Les festes pròpies del nostre país: hi participem i gaudim de festes com Nadal, la castanyada, Sant Jordi, els jocs florals, ... i el festival de final de curs com a eix transversal dels valors que es treballen durant tot el curs.
· Servei de menjador amb cuina pròpia i monitors i monitores especialitzats i especialitzades (els més petits fan la migdiada).
· Colònies a partir de P5 perquè els infants es relacionin en un espai diferent a l'habitual i estableixin relacions interpersonals i d'afectivitat.
· Sortides: es fan excursions d'un dia per tal d'aprofundir alguns aspectes i continguts treballats, prèviament, a l'escola.
· La llengua vehicular de l'escola, tant d'aprenentatge com de comunicació, és el català.


FAPAC. Tots els drets reservats