FAPAC

Documents aprovats

Durant l'Assemblea General es va fer repàs i valoració de l'activitat de la federació de l'any 2015. Les AMPA assistents van aprovar un seguit de documents que podeu consultar:

Memòria 2015

Estat de comptes 2015

Pressupost 2016

- Adhesió al Codi ètic de les Associacions de Barcelona

A més, podeu accedir a la transcripció de l'AGO:

- Resum Acta Assemblea General

 


FAPAC. Tots els drets reservats