FAPAC

Preguntes Freqüents Fiscalitat

En aquesta secció trobareu les respostes a les preguntes més freqüents que us podeu fer com a AMPA en relació a fiscalitat i impostos.

1. Han de tributar impostos les AMPA?

No, quan l'AMPA no realitza cap activitat econòmica. Les AMPA son entitats de caràcter social i no estan obligades a presentar cap tipus d'impostos.
Quan l'AMPA realitza alguna activitat econòmica ha de declarar els impostos i complir amb algunes obligacions fiscals.
 
2. Totes les activitats econòmiques han de liquidar IVA?
 
Des de l'1 de gener de 2014 les activitats exemptes de liquidació d'IVA per a les AMPA son les activitats extraescolars, les activitats esportives i el menjador escolar per tots els nens i joves menors de 25 anys.
Si es fa venda de llibres de text, xandalls, etc no hi exempció per la liquidació d'IVA.
 
3.Si l'AMPA gestiona directament el menjador, amb personal propi, hem de fer liquidació d'IVA?
 
Des de l'1 de gener de 2014 no s'ha de fer la liquidació.
 
4. Si l'AMPA gestiona directament, amb personal propi, les activitats extraescolars hem de fer liquidació d'IVA?
 
Des de l'1 de gener de 2014 les activitats extraescolars estan exemptes de liquidació d'IVA.
 
5. Les AMPA han de presentar el model 347?
 
Les AMPA hauran de presentar el model 347 amb tots els proveïdors que els han facturat més de 3.005,06 euros anuals, i si han rebut cap subvenció s'ha d'afegir.
Si l'AMPA hagués facturat a un client més de 3.005,06 euros en un any també l'han d'incloure en la declaració.
 
6. Si és l'empresa de serveis la que fa el cobrament del rebut directament als pares, què hem de fer?
 
Si l'empresa d'activitats és la que fa el cobrament del rebut directament als pares i no ho fa en nom de l'AMPA, aquesta no té activitat econòmica i no ha de declarar res.
 
7. Les AMPA han de pagar l'IAE?
 
Les AMPA que gestionin activitats s'han de donar d'alta de l'IAE, això es fa mitjançant el model censal 036.
Però s'ha de tenir en compte que els primers dos anys estan exemptes de pagar res i posteriorment només hauran de pagar en el cas de superar 1.000.000 d'euros en volum de negoci anual.
 
8. Si l'AMPA té personal propi contractat ha de presentar IRPF?
 
Les AMPA que tenen personal propi contractat han de retenir de la nòmina del treballador el % d'IRPF que pertoqui, segons les taules oficials, i trimestralment fer l'ingrés a Hisenda. Tanmateix s'ha de presentar el resum anual.
 
9. Les AMPA han de presentar Impost de Societats?
 
Segons l'article 136,3 del text refós de la Llei de l'Impost de Societats les associacions parcialment exemptes de liquidació de l'impost de societats no l'hauran de presentar, sempre i quan compleixin els següents requisits:
 
1. Que els seus ingressos totals no superin els 100.000 euros anuals.
2. Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes sotmeses a retenció no superin els 2.000 euros anuals. Com per exemple els interessos bancaris.
3. Que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció.

 

 


FAPAC. Tots els drets reservats