FAPAC

Contractació assegurances

Si com a AMPA sou l'entitat organitzadora, heu de saber que és obligat tenir contractades una pòlissa de responsabilitat civil i una d'accidents. Us expliquem com contractar-les.

L'entitat organitzadora ha de tenir contractada:

  • una pòlissa de responsabilitat civil de la qual participen les AMPA  només pel fet d'estar federades a FaPaC, així que cobreix aquesta exigència.
  • una pòlissa d'accidents per a tots i cadascun dels participants de l'activitat. Des de la FaPaC us facilitem poder contractar-la. 

 


FAPAC. Tots els drets reservats