FAPAC

Com s'organitza?

DECRET

Quan les AMPA promouen una activitat en període de vacances escolars, que no tingui caràcter familiar, amb participants menors de 18 anys, i que tinguin més de 6 infants o adolescents participants, aquesta està regulada pel Decret 267/2016 de 5 de juliol de la Direcció General de Joventut del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

El decret estableix el marc normatiu que regula les activitats d'educació en el lleure d'aquestes característiques i que no tenen una regulació específica per part del Departament d'Ensenyament, el Consell Català de l'Esport o la Direcció General d'atenció a la infància i adolescència.  
 

TIPUS DE GESTIÓ

  • Pròpia o directa. L'AMPA dissenya el projecte de Casal, demana les autoritzacions pertinents (Direcció General de Joventut i Ajuntament), contracta l'equip de dirigents (monitors), i les assegurances obligatòries (responsabilitat civil i accidents).
  • Contractació externa (entitat d'esplai o esportiva, o empresa de serveis). És aconsellable establir un contracte o conveni on quedin reflectits els acords i condicions acordades. Cal assegurar-se que es compleix la normativa en matèria de contractacions laborals i assegurances.

FAPAC. Tots els drets reservats