FAPAC

Reflexions davant del protocol d'Ensenyament pel canvi de jornada

Aquests dies s’han rebut moltes informacions sobre la possible implantació de la jornada intensiva de cara al curs vinent als instituts catalans. El Departament d’Ensenyament ha reduït de tres a dues les tardes amb classe als instituts catalans i, des de les seves direccions, s’ha apostat molt fort perquè els Consells Escolars de Centre es posicionin a favor de la jornada intensiva i demanin als Serveis Territorials corresponents aquest tipus de jornada de cara al curs vinent. FaPaC està en contra de l’eliminació de la tarda per motius exclusivament econòmics.

El Departament ha aprovat un protocol per aconseguir el canvi de jornada basat en el consens dins del Consell Escolar de Centre i en un seguit de punts (un projecte pedagògic que avali el canvi, el manteniment dels serveis del centre, …), però també inclou un sospitós pla d’estalvi. Protocol que s’ha aprovat sense tenir en compte la visió de FaPaC i, per tant, sense comptar amb les famílies. Les peticions s’han de presentar abans del dia 4 de juny.

Un dels principals arguments que donen les direccions dels centres és l’estalvi econòmic que representa tancar els centres més hores a la tarda. No cal dir que el Departament està molt predisposat a tot allò que tingui relació amb l’estalvi encara que vagi en detriment de la qualitat del sistema. L’increment de ràtios és un exemple ben evident.

Davant d’això, des de FaPaC considerem que aquesta jornada intensiva només per motius d’estalvi seria una retallada més, un nou atac a l’escola de qualitat que defensem, pel fet de triar la jornada més barata sense tenir en compte arguments pedagògics. Tancar els instituts a la tarda de forma massiva i sense el consens de les famílies és una política salvatge que no aporta cap millora al sistema educatiu català i obre una via d’aigua en el sistema educatiu públic.

Des de FaPaC no ens oposem a qualsevol canvi en el tema d’horaris, tal com vam deixar patent en un posicionament sobre el tema, però sí ens oposem als canvis urgents i improvisats, als canvis on la participació de les famílies sigui testimonial. En el protocol de petició de canvi presentat pel Departament el consens amb les famílies es limita al Consell Escolar de Centre, on tres famílies representen la resta de pares i mares sense que hi hagi una obligació d’informar i debatre el tema amb la resta de les famílies.

El protocol correcte passaria per un debat amb la participació de les famílies i per una votació, per un compromís de manteniment de serveis del centre, així com per una garantia de no incrementar les aportacions de les famílies als instituts sota qualsevol pretext. Ara bé, el protocol de la Generalitat no contempla allò que nosaltres considerem bàsic. No ho contempla perquè ningú de la Generalitat s’ha adreçat a FaPaC com a representant de les famílies per tal de parlar del tema.

A FaPaC ens preocupa i molt la qualitat de l’educació dels nostres fills, per això estarem en contra de qualsevol canvi que només busqui l’estalvi esonòmic immediat sense preocupar-se per les conseqüències que aquest estalvi tindrà en la formació de l’alumnat. No permetrem el tancament indiscriminat de menjadors escolars a Secundària per estalviar la llum i el gas. El futur dels nostres fills mereix una mica més de respecte.

També ens preocupa i molt que la jornada intensiva només es plantegi en els instituts públics, circumstància que pot provocar una pèrdua d’alumnat en el sector públic, tal com s’ha observat en altres comunitats autònomes o com ha passat enguany a Catalunya en aquells centres que, durant la preinscripcció, ja han deixat clar que farien intensiva.  

Demanem a les famílies i a les AMPA que plantegin els seus punts de vista amb total llibertat, que no es deixin influir per arguments poc contrastats, i que s’assegurin molt bé de no donar cap pas sense un període de prova, una avaluació neutra i una possible marxa enrere.
 


FAPAC. Tots els drets reservats