FAPAC

Posicionament de FaPaC sobre la Jornada Escolar

 

  • Bloc recomanat sobre jornada continuada o partida, amb informacions, reflexions i articles interessant per al debat.
     

LA FAPAC ES POSICIONA A FAVOR DE LA JORNADA PARTIDA

Els diferents informes sobre rendiment escolar que existeixen no determinen que la jornada partida o continuada comporti una diferència en els resultats acadèmics, que ni l'una i l'altra sigui millor o pitjor pels alumnes.

Per això, ateses les circumstàncies de profunda crisi econòmica actual i davant la jornada laboral i els horaris existents en el nostre país, la FaPaC no veu viable ni raonable un canvi generalitzat del model de jornada escolar actual, especialment perquè pot fer menys atractiva l’escola pública per a les famílies.

ALTRES MODELS DE JORNADA PODEN SER VIABLES AMB UN GRAN CONSENS SOCIAL

Aquests nous models de jornada haurien de comptar amb la suficient garantia específica per part de l'administració educativa, amb recursos que no perjudiquin l'existència dels menjadors escolar si que no suposin nous esforços econòmics a les famílies.

ELS SERVEIS TERRITORIALS DE LA GENERALITAT TENEN COMPETÈNCIA PER DECIDIR ELS CANVIS EN ELS HORARIS DELS CENTRES EDUCATIUS. EL CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE ÚNICAMENT POT FER UNA PROPOSTA DE CANVI.

QUÈ FER EN EL CAS QUE ES PROPOSI UN CANVI DE JORNADA EN EL CONSELL ESCOLAR?
En aquest cas, la FaPaC entén que AQUEST PROCÉS S'HA DE FER ESCOLTANT LA VEU DE LES FAMÍLIES i a més:

1. PROPOSTA CANVI JORNADA
Hi ha d'haver una proposta formal del Consell Escolar de Centre.
La proposta hauria de ser aprovada per una molt àmplia majoria del Consell Escolar.
Presentació i aprovació de la proposta, també per una àmplia majoria del Consell Escolar Municipal.

    2. CONSULTA
Calendari a complir i data del referèndum vinculant en els centres i/o municipis.
Període d'informació dels pros i contres dels diferents tipus de jornada.
Referèndum i publicació dels resultats.

    3. RESULTAT
Comunicar els esmentats resultats al Departament d'Ensenyament.
Decisió definitiva per part del Departament d'Ensenyament.

CANVI DE JORNADA TINDRÀ UNA VIGÈNCIA TEMPORAL DETERMINADA

Ateses les possibles conseqüències negatives sobre les famílies i sobre la matrícula que pot tenir un canvi de jornada, les decisions que es prenguin tindran un caràcter temporal, al final del qual caldrà avaluar si se segueix mantenint el nou model de jornada o es retorna a l'anterior. En cas de manca d'acord dins de la comunitat educativa per seguir mantenint aquest nou model de joranda, caldrà retornar al model de jornada anterior.

ELS HORARIS HAN D'ESTAR DEFINITS PENSANT EN ELS ALUMNES

La comunitat educativa ha de pensar en els alumnes a l'hora d'establir com ha de ser l'alternança entre sessions de classe i descans per aconseguir que el seu rendiment escolar sigui més profitós.


FAPAC. Tots els drets reservats