FAPAC

jornada intensiva mes de Juny

Hola bon dia.
Ha veure si algú em pot aclarir el meu dubte. Resulta que a l'escola del meu fill sempre ha hagut un dilema en el tema de les colonies escolars, ho fan de manera que si no arriba al 80% de nens de la classe apuntats per fer les colonies doncs no es fan. Evidentment un 80 % mai arriben així que mai ha fet colonies escolars.
El meu dubte és que si no fan colonies igualment poden fer jornada intenssiva el mes de juny? Jo tenia entes que la jornada intenssiva era en detriment de les hores de mes que es feien durant les colonies escolars.
Agraïria que algú m'aclarissiu aquest tema.
Gràcies.


FAPAC. Tots els drets reservats