FAPAC

Guia per al respecte a la diversitat de creences als centres educatius de Catalunya

La guia ofereix a la comunitat educativa unes bases d’actuació per fer compatibles l’observança de la tradició religiosa de l’alumnat i l’organització del centre. Com que la llibertat religiosa és un dret fonamental, inclòs en la Declaració universal dels drets humans, cal conèixer la normativa perquè aquest dret no sigui mai conculcat, i tot just sigui limitat per l’exercici d’altres drets humans. La guia recull principis bàsics d’actuació, normativa, recomanacions sobre diversos àmbits de la vida escolar i unes fitxes sobre els aspectes més rellevants de les confessions religioses presents a Catalunya. 
Autor: 
Departament de Governació i Relacions Institucionals i Departament d'Ensenyament
Editorial: 
Generalitat de Catalunya
Data de publicació: 
Febrer 2015

FAPAC. Tots els drets reservats