FAPAC

Barcelona Ciutat: Resolució subvencions AMPA activitats extraescolars

Ja s'ha publicat la resolució de la concessió de subvencions a les AMPA per al foment de la participació en activitats extraescolars per al curs 2010-2011.

Podeu consultar la relació d'AMPA beneficiades i l'import de la subvenció atorgada en cada cas, aquí.

Més informació: Consorci Educació Barcelona


FAPAC. Tots els drets reservats