FAPAC

L'èxit educatiu i el cercle pervers de la pobresa infantil Catalunya 2020

L'estudi vol aportar una visió polièdrica i global i una línia de treball útil per millorar l'èxit educatiu de tot l'alumnat, i, en especial, de la població més desafavorida, amb l'objectiu últim d'ajudar a trencar el cercle pervers de la pobresa infantil. 
Autor: 
Eugeni Garcia Alegre
Editorial: 
Fundació Jaume Bofill
Data de publicació: 
Juliol 2014

FAPAC. Tots els drets reservats