FAPAC

La Segregació escolar dels immigrants a Catalunya

Aquest article persegueix l’objectiu d’analitzar la distribució dels nens i nenes procedents de la immigració en els centres educatius de primària i secundària de Catalunya mitjançant la mesura de la segregació escolar. Per tractar aquesta qüestió, es mesura la segregació escolar fent servir uns índexs que permeten identificar àmbits geogràfics de Catalunya on es produeix la major concentració dels immigrants a les escoles.

 

Per Adriana Sánchez, extret dels Quaderns d'avaluació, nº13, pp.55-76, Dept. d'Educació.

Arxius per descarregar


FAPAC. Tots els drets reservats