FAPAC

Escola i Entorn

CALDRIA SITUAR LA REFLEXIÓ ENTORN DEL BINOMI ESCOLA-ENTORN EN UN CONTEXT AMPLI. L’ANÀLISI DEL PAPER DE L’ESCOLA NO ES POT DESLLIGAR DEL DEBAT MÉS AMPLI SOBRE EL SENTIT DE L’EDUCACIÓ EN UN MÓN EN TRANSFORMACIÓ. I EL DEBAT DEL QUE ÉS L’ENTORN PER A L’ESCOLA TAMPOC NO ES POT FER SENSE CONSIDERAR ELS GRANS CANVIS QUE OBSERVEM I PATIM PEL QUE FA A LES CONDICIONS DE PRODUCCIÓ, VIDA, CONVIVÈNCIA SOCIAL I FAMILIAR.

Per Joan Subirats, de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques - IGOP -. Extret de "Caixes d'Eines", nº1, pp.60-73. Espai Lic del Departament d'Educació.

http://www.xtec.es/lic/intro/caixa.htm

Arxius per descarregar


FAPAC. Tots els drets reservats