FAPAC

Les Aules d'Acollida

El sistema educatiu de Catalunya va iniciar, durant el curs 2004-2005, una nova experiència destinada a incorporar plenament l'alumnat estranger a les pràctiques socials dels centres escolars. Les aules d'acollida van ser concebudes com un recurs de les escoles i dels instituts per facilitar l'adaptació escolar de l'alumnat nouvingut des de la promoció,
entre altres coses, de l'aprenentatge de la llengua catalana.

Per Ignasi Vila i Carina Siqués, Universitat de Girona, extret de la revista Guix, nº351, Gener de 2009, pp. 9-11

Arxius per descarregar


FAPAC. Tots els drets reservats