FAPAC

Jornada Intensiva al Consell Escolar

Jo tenia claríssim que amb el nou calendari escolar la jornada intensiva quedava anul·lada. La sorpresa ha estat que hi ha escoles que l’han votat en Consell Escolar. Investigant he descobert un document a la web del departament (doc Mesa sectorial), on diu “la direcció dels serveis
territorials, a petició motivada de les direccions dels centres públics o de les
titularitats dels centres concertats de les escoles d’una zona o, si escau, dels
representants del consell escolar municipal, podrà autoritzar la realització de la
jornada intensiva de quatre hores de classe en horari matinal als centres
d’aquella zona. L’autorització serà efectiva a partir del dia 8 de juny de 2011”.
Em sembla increïble que el Maragall s’hagi omplert la boca dient que eliminava la jornada intensiva i no tan sols, no l’ha eliminat, sinó que els pares ja no pintem res de res en les votacions. Conec escoles que s’ha aprovat per majoria simple, o simplement o pot demanar el representant del Consell municipal. Cada vegada pintem menys als CE.
Increïble la cara de tonta que se m’ha quedat


FAPAC. Tots els drets reservats