FAPAC

JORNADA INTENSIVA

M'interessaria saber:

- Qui decideix quina jornada es fa en un centre de primària?

- Quin és el número de hores per curs escolar que han de treballar els mestres?

- El pares o l'Ampa, dins el marc del Consell Escolar, poden sol·licitar que no es faci jornada intensiva al mes del Juny?

Gràcies per les vostres respostes.


FAPAC. Tots els drets reservats