FAPAC

Jornada intensiva o reduïda

S'acosta el juny i al proper consell escolar ens demanaran si ens sembla bé que es faci la jornada reduïda. Nosaltres hem acordat intentar negociar una reducció dels dies de jornada reduïda perquè:

-Ens crea un perjudici econòmic perquè hem de buscar alternatives per deixar els nens perquè molts de nosaltres treballem.

-Perjudica als nens perquè perden diariament dues hores de classe a la tarda i al matí el dediquen més aviat a activitats lúdiques de 9 a 13:00. Entenem que s'hauria de mirar d'aprofitar aquest temps per completar la formació que s'ha impartit durant el curs.

Cada any ens diuen que aquestes dues setmanes de jornada reduïda de juny són per recuperar hores d'hores extres fetes en excursions, colònies, etc...:

-Evidentment hi ha una part de mestres que dediquen un munt d'hores a acompanyar els nens de viatge o de colònies. Però no és tota la plantilla.

-Els nens d'infantil no van mai de colonies ni de viatge i fan les excursions dins l'horari lectiu. Com és que ells també han de fer jornada reduïda?

-Si realment s'han de recuperar hores, els dies de "vacances" i/o preparació del proper curs que tenen durant la segona quinzena de juny, tot el mes de juliol i els primers dies de setembre no serien una època millor per recuperar-les? Quants mestres dediquen realment part d'aquest temps a reciclatge de coneixements, a ampliar formació? Els sindicats reconeixen que és una minoria. D'altra banda, en comparació a la resta de treballadors també tenen força vacances i ponts durant tot l'any (nadal, pasqua, etc).

Les Associacions de Pares no hauríem d'adquirir una posició unitària en aquest tema? No hauríem d'exigir a la conselleria que no ens enfronti al col·lectiu de mestres cada any amb aquesta votació que, normalment, suposa haver de combregar amb rodes de molí per por a les contrapartides que pugui suposar? Perquè no afrontem el tema en conjunt si ens afecta a tots?

Més d'un cop he sentit a dir que "legalment" els mestres només tenen un mes de vacances com la resta de treballadors. Això és així?


FAPAC. Tots els drets reservats