FAPAC

Repensar l'educació, vers un bé comú mundial?

Informe és un detallat i profund anàlisi de l'educació actual per intentar trobar respostes a quina educació necessitem per al segle XXI, quin és el propòsit de l’educació en el context actual de transformació social, o com s’hauria d’organitzar l’aprenentatge. L'estudi revisa i actualitza l'influent Informe Delors i ho fa convidant a "replantejar el propòsit de l’educació i l’organització de l’aprenentatge" des d’una "visió holística" que "superi les dicotomies tradicionals entre aspectes cognitius, emocionals i ètics".

Autor: 
UNESCO (amb la col·laboració Fundació Jaume Bofill)
Editorial: 
Unesco Catalunya
Data de publicació: 
Juliol 2015

FAPAC. Tots els drets reservats