FAPAC

Encuesta de Condiciones de Vida (datos 2013)

Resultats de l'Enquesta de Condicions de Vida (ECV) ofereixen informació sobre els ingressos mitjans de les llars d'Espanya durant l'any 2013. 
Autor: 
Instituto Nacional de Estadística
Editorial: 
Instituto Nacional de Estadística
Data de publicació: 
27 maig 2015

FAPAC. Tots els drets reservats