FAPAC

La FaPaC defensarà esmenes amb la comunitat educativa

La FaPaC conjuntament amb altres entitats ha fet una roda de premsa per anunciar la presentació d'esmenes conjuntes sobre la LEC i una convocatòria el diumenge 30 de novembre davant el Parlament per defensar-les.Manifest (versió en PDF)

  • Proposem conjuntament esmenes a la LEC als Grups parlamentaris

  • Convoquem a la ciutadania a una gran concentració davant del Parlament el proper dia 30 de Novembre per donar suport a aquestes esmenes.

 

 

Perquè:

  • Volem millorar la Llei

  • Volem exposar al Govern i al Parlament els problemes que tenen els centres educatius.

 

L’esmenes que presentem es fonamenten en els eixos següents:

 

El servei públic d’educació. El caràcter públic i gratuït de l’educació, definit com un dret de ciutadania i on tots els centres que siguin finançats amb fons públics garanteixin condicions de igualtat i equitat per atendre a tot l’alumnat.

 

  • Millorant els instruments per garantir l’escolarització equilibrada.

  • Garantint els instruments i la participació en la planificació.

  • Desenvolupant el concepte de contracte-programa per als centres concertats.

  • Garantint la qualitat educativa amb ràtios adequades, i condicions materials i recursos professionals adequats per a la inclusió educativa i l’atenció a la diversitat.

  • Compromís de l’administració educativa de fer, de l’escola pública, referent de qualitat del servei públic d’educació.

 

La participació de tots els sectors implicats en l’educació garantint la participació democràtica dels professionals de l’educació, mares i pares i alumnat i personal d’administració i serveis.

En el marc de la cultura de l’avaluació, que ha d’impregnar al conjunt del sistema, és imprescindible establir de manera precisa instruments que garanteixin la transparència de tots els processos i, per tant, la participació democràtica de tots els agents implicats de la comunitat educativa.

 

Demanem també, el foment de nous espais de participació que transcendeixin els centres educatius per generar majors complicitats i treball en comú amb altres agents educatius. L’educació va més enllà de l’escola i així ho ha d’expressar la LEC.

 

El finançament de l’educació. El compromís establert al Pacte Nacional per l’Educació d’arribar al 6% del PIB ha de ser recollit per la Llei i assumit pel Parlament. Per garantir la cohesió social i el desenvolupament econòmic, l’educació ha de ser una prioritat i s’ha d’avançar en la seva gratuïtat i en la seva millora.

Laïcitat. L’educació pública s’ha de sustentar en els valors democràtics, de respecte, solidaritat, i de lliure pensament, on totes les opcions religioses i ideològiques es puguin expressar de forma lliure i responsable.

 

Convoquem als centres educatius i a tota la ciutadania a expressar davant del Parlament de Catalunya les seves reivindicacions i fer evident davant de tothom l’estat de l’educació i la realitat del dia a dia dels centres educatius.

 

En aquesta concentració volem confluir els diferents sectors i àmbits de l’educació per donar una visió de la realitat educativa i de com necessitem que sigui la LEC i les polítiques que l’han de desenvolupar.

 

Barcelona, 31 d’octubre de 2008

 


FAPAC. Tots els drets reservats