FAPAC

La segregació escolar a Catalunya (II): condicions d'escolarització

La tria escolar, les condicions d'escolarització i la segregació escolar. Desigualtats en les condicions d'escolarització, els costos per part de les famílies, la Anàlisi de dades. Desequilibris en els nivells de demanda dels centres. Segona part de l'informe per analitzar la segregació escolar, en aquest cas no des del punt de vista de l'admissió d'alumant sinó posant atenció en les característiques dels centres que motiven que uns tinguin més demanda que altres i que atreguin més les famílies amb un perfil social determinat. Les condicions d'escolarització, especialment les aportacions econòmiques de les famílies i el projecte educatiu de centre, determinen el nivell de demanda i el perfil social de l'alumnat dels centres; i d'altra banda, aquest perfil social, especialment a través de les aportacions i de la participació de les famílies, determina les condicions d'escolarització de l'alumnat (activitats complementàries, sortides, serveis complementaris, etc.).

Autor: 
Síndic de Greuges
Editorial: 
Síndic de Greuges
Data de publicació: 
Novembre 2016

FAPAC. Tots els drets reservats