FAPAC

Organització d'Esdeveniments i Normatives que cal tenir en compte

Aquesta guia exposa quin procés cal seguir a l’hora de dissenyar, concebre i planificar un esdeveniment, així com tot el que cal tenir un compte per organitzar un acte a l’espai públic a Barcelona, segons indica la normativa municipal (límits horaris, responsabilitats dels organitzadors, requisits, etc.) i com realitzar la sol·licitud d’autorització d’ús de l’emplaçament on es realitzi. D'utilitat per a associacions.
Autor: 
Torre Jussana
Data de publicació: 
Juliol 2016

FAPAC. Tots els drets reservats