FAPAC

Enquesta de Condicions de Vida. Any 2015

L’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) situa la taxa de pobresa a Catalunya en el 19% de la població, 1,9 punts menys que en l’any anterior, que era del 20,9%. Les comarques catalanes tenen una taxa de pobresa per sota de la mitjana espanyola –que és del 22,1%–, però està per sobre de la mitjana de la UE, que se situa en el 17,2%. Segons l'informe, el risc de pobresa o exclusió social a Catalunya (taxa AROPE) disminueix i se situa en el 23,5% de la població, 2,5 punts per sota de l’any anterior (26,0%). En el cas d’Espanya, la taxa AROPE se situa en el 28,6%. 
Autor: 
IDESCAT
Data de publicació: 
juliol 2015

FAPAC. Tots els drets reservats