FAPAC

Estat del racisme a Catalunya 2015

La 7a edició de “L’estat del racisme Catalunya. Informe 2015” és un document d’anàlisi i denúncia de les diverses causes, manifestacions i situacions de racisme i xenofòbia que van tenir lloc a Catalunya l’any 2015. Les fonts d’informació en les què es basa l’informe són els casos del Servei d’Atenció i Denúncia (SAiD) per a víctimes de racisme i xenofòbia de SOS Racisme. L'informe destaca la invisibilització del racisme, ja que 4 de cada 10 persones (42%) que havien patit discriminació racista no van tirar endavant la denúncia. 
Autor: 
SOS Racisme
Data de publicació: 
juliol 2016

FAPAC. Tots els drets reservats