FAPAC

Aules hospitalàries. Com funcionen?

La importància de les aules hospitalàries és cabdal, ja que donen resposta al dret a l'educació en el cas que un infant o adolescent no pugui assistir al centre escolar a causa d'una hospitalització. Aquest és un dels grups específics als quals es dirigeix el curs online. Durant la setmana formativa es va realitzar la visita de l'aula hospitalària Dr. Antoni Cambrodi de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Més informació
 
El Parlament Europeu va aprovar la Carta dels Drets dels Infants Hospitalitzats l'any 1986 on es recullen els dels drets de nens i nenes ingressats en un centre sanitari, ja sigui per malaltia o per seguir un determinat tractament. Segons assenyala el text, "els menors tenen dret a la protecció i a les atencions necessàries per al seu benestar". Per aquesta raó, la importància de les aules hospitalàries és cabdal per tal de garantir aquest dret.
 
La visita a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida va ser una oportunitat per conèixer de prop la realitat d'aquestes singulars escoles que permeten a infants i adolescents seguir vinculats al seu procés educatiu, conviure amb altres companys, sentir-se més autònoms, millorar la seva autoestima.
 
La directora de l'aula, la Dra. Toñi Castillo, va explicar als assistents el seu funcionament, com treballen i quins són els seus principals objectius. A més de ser important per garantir la continuïtat del procés educatiu d'infants i adolescents, l'aula és clau perquè permet als nens i nenes entendre millor la malaltia i afrontar-se a ella i els seus símptomes. El fet de conviure amb altres companys i no trencar l'hàbit de l'estudi els permet normalitzar la seva vida diària, sentir-se més autònoms i millorar la seva autoestima. Tal com va assenyalar la doctora, "un nen sempre és un nen, allà on estigui". 
 
L'equip docent de l'hospital i també el sanitari tracten sempre de crear una atmosfera de confiança i cooperació. Porten a terme diferents i variades activitats (festivals, concurs literaris, manualitats,...) i reben la visita freqüent d'organitzacions voluntàries involucrades en el projecte, que és un element clau per comunicar-se amb l'exterior i superar la sensació d'aïllament que algunes vegades poden patir els infants ingressats.
 
Encara avui no tots els hospitals compten amb una aula hospitalària, per això la Dra. Castillo reclama que tots els centres hospitalaris hauria de comptar amb un aula d'aquests característiques perquè "està demostrat que aquestes aules també curen". 
 
Recursos:
 
Més informació:

 
 

 

 

 

 


FAPAC. Tots els drets reservats