FAPAC

Com es gestionen?

QUI ATORGA L'AJUT?

Els ajuts individuals de menjador escolar els atorga la Generalitat de Catalunya mitjançant el pressupost del Departament d'Ensenyament  a alumnes que pertanyen a famílies en situacions socioeconòmiques desafavorides. 

ON SOL·LICITAR-LO?

Per sol·licitar un ajut, les famílies s'han d'adreçar als Consells Comarcals o al Consorci d’Educació de Barcelona, en el cas de l'alumnat escolaritzat en centres de la ciutat de Barcelona, ja que aquestes són les administracions que gestionen aquests ajuts.

La sol·licitud es pot presentar tant presencialment com mitjançant sistemes telemàtics. Les escoles i els instituts i molts ajuntaments també són receptors de la documentació per demanar els ajuts.

REQUISITS

Com són els Consells Comarcals i el Consorci d'Educació de Barcelona els que tenen les competències per atorgar aquests ajuts, és cada Consell Comarcal i el Consorci els que estableixen les condicions per poder accedir als ajuts, així mateix decideixen les dates de convocatòria i els terminis de presentació. Això fa que les condicions i les dates no siguin les mateixes per tot Catalunya.

La informació a les famílies arriba també per diferents canals de forma diferent. Pot arribar des de l'escola o l'institut, des de l'ajuntament, i des del Consell Comarcal.

 

FAPAC. Tots els drets reservats