FAPAC

Recomanacions

Si detecteu qualsevol cas d’infants que es queden sense servei de menjador, adreceu-los als serveis socials del vostre municipi o consell comarcal, o als professionals de l’EAP de la vostra zona perquè gestionin el cas.


FAPAC. Tots els drets reservats