FAPAC

Campanyes actives

Els ajuts que l’administració dóna a les famílies en concepte de menjador constitueixen un pilar fonamental per a l’equitat i la cohesió social en educació. Aquests ajuts, van adreçats a les famílies, però tenen l’objectiu principal de garantir el dret dels infants a l’educació. El paper de FaPaC és exigir a l’administració que actuï. Per això, hem engegat aquesta campanya de recollida de dades.

A més, diverses entitats tenen en marxa iniciatives per donar resposta amb immediatesa a les necessitats creixents de molts nens i nenes. En molts casos, aquestes entitats també canalitzen i distribueixen l’ajuda desinteressada que els fan arribar ciutadans anònims.

La Creu Roja és l’organització de voluntariat per antonomàsia del nostre país. Promou el treball en xarxa amb les administracions públiques, del Tercer Sector i entitats privades.

Entitat benèfica sense ànim de lucre, independent de tota ideologia econòmica, política o religiosa, basada en la lluita contra el malbaratament i la fam més propera, i la primacia de la gratuïtat. Compta amb la valuosa col·laboració de més de 196 voluntaris.

 

Organització de cooperació global i educació que defensa els drets de la infància i actua localment amb les comunitats per promoure el canvi social sostenible. 

 


FAPAC. Tots els drets reservats