FAPAC

Article Àlex Castillo "Les AMPA i les colònies escolars" (Revista e-colònies, octubre 2014)

LES AMPA I LES CÒLONIES ESCOLARS
 
Les activitats fora de l’aula són una oportunitat educativa. Les sortides i colònies són activitats que els nostres infants i joves poden desenvolupar fora de l’escola per continuar aprenent. Les famílies som conscients que el seu valor pedagògic és clau. Són un espai de convivència i de cohesió del grup d'alumnes que hi participen, a més els ofereixen l'oportunitat d'estar en contacte amb l'entorn més enllà de les parets de l'escola. Aquest fet té una importància incalculable, ja que és imprescindible que els nostres fills i filles aprenguin coneixent la realitat que els envolta, no només amb els llibres i els materials didàctics, o internet.  
 
Els nostres fills i filles han de créixer en valors i aquests espais són el marc idoni per treballar-ho, per promoure el seu desenvolupament personal i el seu creixement emocional.
Les AMPA juguem un paper important en aquest sentit, ja que ajudem en l'organització d'aquests serveis a les escoles. La nostra implicació en aquests temps difícils, encara va a més. La nostra aportació va encaminada a què els alumnes de les famílies més desafavorides també puguin gaudir-ne i, d'aquesta manera, puguin fer front al cost que suposen unes colònies. Som conscients que són un factor clau per compensar desigualtats i, a més, tal com apunten els experts, tenen una repercussió en els resultats acadèmics. Per això, qualsevol esforç és important en aquest sentit. 
 
Tothom hauríem de tenir molt present que les colònies són part del projecte educatiu del centre i trobar fórmules perquè totes les famílies hi puguessin accedir. Des de les famílies tenim molt clar que cal regular el tema de les sortides i les colònies per defugir criteris de voluntarisme i entrar de ple en la normalitat administrativa d’una activitat necessària i útil per als nostres fills i filles. La igualtat d’oportunitats també passa per aquí.
 
Àlex Castillo, president de FaPaC
 
 
 
 
 

FAPAC. Tots els drets reservats