FAPAC

Espai d'informació i debat sobre la JORNADA ESCOLAR

Davant de l'actual debat originat a la comunitat educativa sobre el tipus de jornada escolar, hem cregut oportú habilitar un espai per tal de facilitar a les AMPA i a les famílies la màxima informació relacionada amb aquest tema. Les diferents propostes continuen generant incerteses pel que fa als seus avantatges i inconvenients.


 

Posicionament de FaPaC sobre la Jornada Escolar

Els diferents informes existents sobre rendiment escolar no determinen que les jornades partida o continuada comportin una diferència en els resultats acadèmics. Davant l'actual crisi econòmica i els horaris laborals del nostre país, no és raonable un canvi generalitzat de model de jornada escolar, especialment perquè podria implicar un greuge per a l’escola pública de cara a les famílies.

GUIA JORNADA ESCOLAR - Eines AMPA

Publicació amb informació detallada i constrastada sobre la jornada escolar, així com eines i recursos d'utilitat per a què cada AMPA pugui debatre i decidir sobre aquesta qüestió en el seu centre educatiu. 

Amb la col·laboració de la Fundació Jaume Bofill. 

Descarregueu Guia FaPaC Jornada Escolar.

 

Reflexions davant del protocol d'Ensenyament pel canvi de jornada

Davant del protocol aprovat pel Departament per aconseguir el canvi de jornada als instituts de secundària, la FaPaC fa pública les seves reflexions al respecte que volem compartir amb totes les AMPA. (>> Continuar llegint)

A les tres a casa

Enllaços i documents d'interès

Bloc sobre jornada intensiva escrit per una mare del Vendrell: Històries i reflexions de Sylvie Pérez.


Presentació PDF Jornada escolar: partida o continuada? Tot procurant aclarir la confusió a càrrec del Dr. Joan Teixidó, de la Universitat de Girona.


Vídeo "A les 3 a casa? Del debat sobre la jornada contínua al debat sobre el temps escolar" a càrrec d'Elena Sintes, directora de projectes de Rational Time i autora de l'informe. (Intervencions de diversos ponents)


Informe Fundació Jaume Bofill "A les 3 a casa? (estudi que analitza l'impacte social i educatiu de la jornada escolar contínua. A càrrec d'Elena Sintes, autora de l'informe)


Comparativa jornada escolar a les diferents Comunitats Autònomes (informe elaborat per la CEAPA, curs 2009-2010)


Document presentat al Ple del Consell Escolar de Catalunya "Per un horari i calendari escolar" (7 d’octubre de 2009)


El CEC 4/2009 i 6/2002 "Calendari i jornada escolars" (document del Consell Escolar de Catalunya que reflexiona sobre horaris escolars, conciliació, calendari, etc)


Gràfic sobre els resultats PISA (comparativa curs 2006 i 2009)


"Por un horario y jornada escolar pedagógicament positivos, laboralment razonables y socialmente satisfactorios" (Proposta reflexiva sobre la jornada escolar elaborada pel Marc Unitari Comunitat Educativa, any 1993)


Posicionament de CEAPA sobre la jornada continua. (article signat per Jesús Maria Sánchez Herrero, president de CEAPA. Març 2011)


Carta d'una mare dirigida al director Serveis Territorials  Ensenyament a Girona. (L'escrit reflexiona sobre la relació entre jornada escolar i alimentació. Juny 2012)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Blog sobre la Jornada Escolar:

http://jornadacontinuaypartida.wordpress.com/


Estudi científic de la Universitat de Canàries, a càrrec d'Isabel Ridao i Javier Gil, que conclou que la jornada partida dóna millors resultats que la intensiva:

http://www.doredin.mec.es/documentos/008200330019.pdf


Estudi de Caride a Galícia (dincs de presentació de R. Feito):

http://www.slideshare.net/slide9999/jornada-escolar-continua-y-partida-5...


 


FAPAC. Tots els drets reservats