FAPAC

Comissions: Àmbit Influència Social i Política

Estan formades per persones voluntaries que treballen una temàtica concreta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAPAC. Tots els drets reservats