FAPAC

Com contractar pòlisses d'assegurança

Per contractar les vostres pòlisses d’accidents haureu d’accedir al Servei d'assegurances FaPaC - Arç Cooperativa
 
Introduint-hi el vostre NIF, veureu totes les assegurances que podeu contractar així com de les que ja en sou beneficiàries per ser AMPA de la FaPaC.
 
PÒLISSES D'ACCIDENTS D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
 • Obrint l’apartat corresponent, “Accidents per activitats extraescolars o de voluntariat” 
(apartat vermell “Pòlisses programa FaPaC”), podreu fer tota la contractació en línia. L’aplicació us guiarà en tot el procés però, si voleu tenir una guia de suport, podeu descarregar-vos la Guia de contractació.
 
PÒLISSES DIVERSES PER A LES AMPA
 • En l’apartat “Pòlisses AMPA” (color verd), hi trobareu:
  • Per actes puntuals: quan volem contractar una pòlissa per a una sola activitat
  • Per als casals i/o colònies: quan l’AMPA només organitza aquestes extraescolarS
  • Per a les persones amb contracte laboral: quan l’AMPA té persones contractades
  • Per a l’activitat escolar: en el cas que l’AMPA vulgui cobertura d’accidents també en horari lectiu.
  • Per als viatges d’estudis i lleure: per a assistència en viatges en grup
Totes aquestes pòlisses permeten demanar pressupost previ i contractació on line sense cap altra tràmit que sol·licitar la contractació i facilitar les dades bancàries 
 
Per contractar aquestes pòlisses haureu d’accedir al Servei d'assegurances FaPaC - Arç Cooperativa
 
 

FAPAC. Tots els drets reservats