Discussió

 • Amb els conflictes creixem junts

  Joana Bou Suàrez i Anna Espadalé Garbulosa
  Fil a l'Agulla
   
  QUÈ ÉS EL CONFLICTE?
  • El conflicte és una contraposició de necessitats. Algunes de les necessitats humanes fonamentals són: amor, pertinença al grup, protecció, reconeixement, llibertat, autonomia, etc.
  • El conflicte es dóna quan una de les parts sent que les seves necessitats estan amenaçades.
Subscriure a Discussió