Maltractament

  • Violència entre iguals: bullying

    Fina Masip
    Mestra i psicopedagoga

    L’Eduard és un noi que comença primer d’ESO a un IES i es troba amb que un altre company de curs sempre es burla d’ell, li dóna cops a l’esquena quan va pel passadís, li ha trencat una goma de colors flexible que li agrada molt i, quan es descuida, durant els canvis de classe, va a la seva taula i li amaga l’estoig, una llibreta o el que té per damunt la taula. Ha d’estar contínuament alerta i guardant-ho tot dins la motxilla, per por que no li desaparegui res.

Subscriure a Maltractament