Informació

  • Navegació segura a Internet

    Maria Torrecassana
    Tècnica del programa “Make-it-safe Noves tecnologies segures” ACIM (Associació Catalanya per a la Infància Maltractada)

    Per mostrar com navegar de forma segura i responsable als menors i potenciar el seu aprenentatge és necessària l'ajuda dels pares i mares com a responsables fonamentals de l'educació dels fills. Aquesta càpsula educativa exposa de forma clara: què és internet, quines habilitats i bones pràctiques requereix i quines actituds són les més saludables per utilitzar-lo. L’objectiu és ensenyar els fills a fer servir internet de forma correcta i autocontrolada, desenvolupant gradualment la seva responsabilitat.

    Internet és una eina que ben utilitzada suposa un gran benefici. Mal utilitzada pot suposar un gran risc per tant per a nens com per adolescents.

Subscriure a Informació