FAPAC

Article: "Beques de menjador 2015-16: inici de curs, ball de xifres" (Vilaweb, 20/10/2015)

BEQUES MENJADOR 2015-16: INICI DE CURS, BALL DE XIFRES
 
La tornada a l'escola implica, en molts casos, haver de quedar-se en el menjador escolar. Gaudir d'aquest servei és clau per a molts infants i joves, doncs és un àpat garantit per almenys un cop al dia. Però, realment tots els infants i joves que necessiten d'aquest servei hi tenen accés? Aquests dies hem conegut les primeres dades de beques menjador atorgades: 68.159, segons el Departament d'Ensenyament, (a data 7 d'octubre), lluny de les 80.000 promeses abans del seu inici. El ball de xifres sembla que ha començat. 
 
Alguns consells comarcals (Baix Llobregat, Gironès, Barcelonès i Vallès Occidental) ja han denunciat una reducció del pressupost per als ajuts addicionals d'aquestes beques, és a dir, aquells que es dirigeixen a les famílies que estan al límit, malgrat no complir els requisits de renda per a una beca garantida. De moment, silenci per part d'Ensenyament sobre quants d'aquests ajuts extraordinaris s'han atorgat i amb quin pressupost als diferents consells comarcals. Es faran públiques aquestes dades? Mentrestant, no oblidem, hi ha alumnes que necessiten d'aquest àpat i famílies que no ho poden pagar o han de treure d’altres despeses necessàries.
 
A més, si  s’acomplís la partida promesa per aquest curs de 80.000 beques menjador i 48M€, aquestes equivaldrien a 4.500 beques més, però amb una inversió de 6M€ menys, respecte el curs 2009-10 (es van donar 75.460 beques amb un pressupost de 54,01 M€ per a 951.408 alumnes, des d'infantil fins a l'ESO). La raó: segurament perquè ara només el 25% de les beques són del 100% de l'àpat, la resta són del 50%. Tampoc  hem d'oblidar que aquest curs tenim 1.015.500 alumnes -64.000 més- en aquestes etapes d'ensenyament, i un índex de pobresa infantil i risc d'exclusió social d'infants de menys de 16 anys del 31,8% el 2014 (el 2008 era del 17,6%), fregant el doble, segons dades d'Idescat.
 
Cal tenir en compte, a més, que Ensenyament inclou en les seves dades els increments de beques menjador del Consorci de Barcelona gràcies a les aportacions noves de l'ajuntament: 2,8 milions que afavoriran a 6.000 famílies. De fet, el curs passat dels 11,5 milions del Consorci, l’ajuntament en va posar 8,14 milions (el 70,5%) i el Departament 3,36 milions (29,5%).
 
Sigui com sigui, si analitzem les dades de l’informe del Síndic de Greuges de 2013 sobre malnutrició infantil, la quantitat de beques menjador assignades, l'augment del número d'alumnes, l'increment de la pobresa infantil, el percentatge d'alumnat total que rep aquests ajuts, el percentatge d'alumnes en risc de pobresa o exclusió social que tenen beques menjador i el percentatge d'aquestes que són del 100 % de l'àpat, podem veure que l'oferta de beques menjador per aquest curs no és suficient.
Sembla, doncs, que molt probablement aquest curs ens quedarem lluny de les 80.000 beques promeses, de les quantitats pressupostades en altres cursos, de cobrir la demanda de les famílies i de poder atendre l’increment del nombre d’alumnes dels darrers cursos i l’augment de la pobresa i el risc d’exclusió social. 
 
Altres temes polèmics:
 
El pla pilot per concedir un àpat a Secundària
L'anomenat pla pilot consisteix en donar un entrepà i una fruita a alumnes de secundària en 10 centres de Barcelona. De 297.226 alumnes només uns 5.000, és a dir, el 1,7%, reben beques de menjador. Aquesta percentatge anecdòtic reflecteix que la mesura està molt lluny de ser un pla digne per solucionar la manca d'ajuts i poder garantir una bona nutrició a tot l'alumnat de l'ESO.
 
Els 3 milions d'euros per a llars d'infants
L'engany no és tant en les xifres com en voler mostrar com un acte de sensibilitat social el que va ser un dels punts de la negociació política de CiU amb ERC perquè aquesta formació donés suport als pressupostos de la Generalitat de 2015 el passat gener.
 
Sovint ens parlen de les beques menjador com qui parla dels metres que avançarem per anar de casa fins el forn de pa del xamfrà del davant quan, en realitat, hauríem de parlar dels milers de quilòmetres que hem de fer per arribar a Berlin. Si apliquem el percentatge de pobresa infantil i exclusió social (31,8%) al nombre d'alumnes d'Infantil a l'ESO (1.015.500), veiem que a Catalunya hi han 322.900 alumnes d'aquestes edats vivint en famílies pobres o en risc d'exclusió social. Les 80.000 beques anunciades només arribarien al 24,8%. Calen 242.900 beques més per poder ajudar tota la pobresa infantil i els infants en risc d'exclusió, els catalans i catalanes que construiran el futur del nostre país.
 
Tenint en compte que els ajuts en beques de menjador només arriben a un 25% de població infantil en risc d'exclusió social i en cas de la ESO tan sols a un 1,7% de l'alumnat, podem concloure que la quantitat de beques menjador previstes per aquest curs estan molt lluny de poder garantir una escola inclusiva i la igualtat d'oportunitats a l'ensenyament. No toca fer ballar les xifres ni jugar amb elles. Toca posar fil a l'agulla i atendre totes les necessitats dels nostres alumnes. I fer-ho ja! 
 
Miquel Gené i Molins
AMPA Escola Fort Pienc
Comissió Beques menjador i Pobresa infantil de FaPaC
 
Llegir article publicat al diari Vilaweb.

FAPAC. Tots els drets reservats