FAPAC

La FaPaC demana garanties al Departament d'Educació sobre el cobrament de quotes als centres privats concertats

La Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya (FaPaC) veu amb preocupació les declaracions del Conseller d'Educació, Ernest Maragall, en el sentit de permetre als centres privats sostinguts amb fons públics el cobrament de quotes a les famílies i lamenta el menyspreu mostrat cap a l'escola pública.

El cobrament de quotes és un mecanisme que impedeix que els centres concertats facin un servei públic que asseguri el dret a l'educació per a tots els alumnes independentment de la seva capacitat econòmica i les seves necessitats educatives específiques. El cobrament de quotes, l'obligació de portar uniforme i altres qüestions específiques actuen de forma efectiva com un mecanisme de selecció de l'alumnat. Això pot generar la concentració artificial als centres públics d'alumnat amb necessitats específiques de tipus socio-econòmic i culturals, molts cops associades amb necessitats educatives provinents de l'endarreriment en l'escolarització d'alumnat nouvingut al sistema educatiu català. L'única manera d'assegurar un dret a l'educació de qualitat per a tothom és que les necessitats educatives i la diversitat de l'alumnat siguin ateses en forma equitativa per tots els centres sostinguts amb fons públics, de manera d'assegurar el màxim de recursos per a tot l'alumnat.


FAPAC. Tots els drets reservats