FAPAC

Assessorament

Podeu contactar amb nosaltres: assessorament@fapac.cat

 

En aquest espai us informem del servei d'assessorament legal que oferim a les AMPA.

Des de FaPaC ens proposem donar assessorament a l’acció de les AMPA, teixint xarxa amb totes aquelles famílies, voluntariat, professionals i entitats que comparteixen els nostres objectius.
Treballem amb tots aquells instruments jurídics que ens ho permetin, per fer efectiu a casa nostra el Dret a l’Educació tal com el proclama la Declaració Universal dels Drets Humans. Volem aportar el nostre gra de sorra en la reflexió sobre com construir, en aquest moment decisiu pel país, un nou marc normatiu que permeti assegurar l’existència d’un sistema educatiu, una escola, que -d’acord amb els principis que ens inspiren- volem que sigui pública i de qualitat, catalana i alhora integradora, inclusiva, gratuïta, democràtica i coeducativa. 
 
 
 
 

FAPAC. Tots els drets reservats