FAPAC

NOTITLE

La sisena hora a totes les escoles públiques. Per què?

Des de la FaPaC impulsem la campanya "6a hora per a tothom. Per la igualtat d'oportunitats en el sistema educatiu catala" perquè volem que tots els alumnes, independentment del centre educatiu on estiguin escolaritzats, tinguin les mateixes oportunitats des de les primeres estapes d'aprenentatge, és a dir, des de l'educació primària. El nostre objectiu és que la Llei d'Educació de Catalunya (LEC) reculli aquest dret a l'equitat en l'educació.

Ara més que mai, la implicació del conjunt de la societat catalana és clau per construir l'educació del futur en igualtat de condicions.

EL PARLAMENT DE CATALUNYA, A INSTÀNCIES DEL GOVERN DE LA GENERALITAT, HA BLOQUEJAT LA ILP ENMIG DE LA SEVA TRAMITACIÓ.

1

SIGNIFICA UNA MILLORA EN L’EQUITAT DEL SISTEMA EDUCATIU CATALÀ
La sisena hora iguala l'oferta educativa entre tots els centres sufragats amb fons públics. Públics i concertats fan així les mateixes hores escolars.

3

LA SEVA SUPRESSIÓ CONSOLIDA UNA DOBLE XARXA EDUCATIVA I AGUDITZA EL GREU PROBLEMA DE LA SEGREGACIÓ ESCOLAR. HEM TORNAT ENRERE
En el curs 2011-2012 el mapa escolar català queda dibuixat de la següent manera:
- centres públics (la majoria) imparteixen 5 hores
- centres concertats, amb 6 hores
- centres públics, amb 6 hores, fet que els estigmatitza.
Aquesta desigualtat aguditza el greu problema de segregació escolar que té el nostre sistema, especialment a secundària. Amb la supressió de la 6a hora hi ha el risc que la segregació s’estengui encara més a les escoles de primària.

5

MILLORA LA INVERSIÓ PÚBLICA EN EL SISTEMA EDUCATIU CATALÀ
La sisena hora va ser introduïda el curs 2006 fruit del Pacte Nacional d'Educació, on van participar la majoria d’agents implicats en el funcionament del sistema educatiu de Catalunya. La mesura va suposar la contractació de més de 3.000 nous mestres. Amb la seva supressió feta pel Departament d’Ensenyament molts d’aquests llocs de treball s’han perdut i d’altres estan en perill.

7

SUPOSA UNA MILLORA DE LA CONCILIACIÓ LABORAL I FAMILIAR
Amb la crisi sostinguda actual la conciliació laboral i familiar és més necessària que mai, especialment per a les dones, principals afectades per l’atur. Els horaris de la jornada de treball que tenim a Catalunya i les actuals condicions laborals són incompatibles amb la supressió d'aquesta hora, decisió que està provocant greus perjudicis a les famílies.

9

TOTA MILLORA I INVERSIÓ EN EDUCACIÓ ÉS SINÒNIM DE GARANTIA PER ASSOLIR L’EXCEL·LÈNCIA COM A PAÍS
En aquests temps de crisi econòmica no ens podem permetre polítiques discriminatòries i hem d’exigir mesures per prevenir i superar el fracàs escolar. Hem de lluitar per un sistema educatiu capaç de donar una resposta adequada als reptes de futur.

11

LA LEC HA DE RECOLLIR COM UN DRET ALLÒ QUE ES VA ACORDAR EN EL PACTE NACIONAL PER L’EDUCACIÓ DE L’ANY 2006
La implantació d’una hora complementària -obligatòria per a l’alumnat i gratuïta per a les famílies- va ser fruit d’aquest Pacte amb l’objectiu que aquesta mesura no pogués ser modificada segons la decisió del Departament d’Ensenyament de torn.

2
EN ELS CINC ANYS QUE S’HA IMPARTIT HI HA HAGUT UNA MILLORA DEL RENDIMENT ACADÈMIC DELS ALUMNES
Les proves d’avaluació de sisè i les proves PISA així ho demostren. La seva implantació va ser molt positiva en els centres públics i concertats amb contractes programes. El mateix Departament d’Ensenyament així ho ha reconegut.

4

PERMET QUE ELS CENTRES EDUCATIUS IMPLEMENTIN MESURES PER MILLORAR L’APRENENTATGE DELS ALUMNES
Les direccions de les escoles poden introduir activitats de reforç i suport en aquelles matèries on l’alumnat té més necessitats, a més de facilitar l'organització dels horaris de les escoles.

6

A SEVA ELIMINACIÓ SUPOSA LA PÈRDUA D’HORES DE CLASSE DURANT EL CURS. UN CURS SENCER EN TOTA LA PRIMÀRIA
En els centres on s’ha eliminat aquesta mesura, cada alumne perd 175 hores de classe a l’any. Al llarg dels sis anys de l’educació primària, aquest alumne fa un curs escolar i escaig (unes 1.000 hores) menys que l’alumnat que té aquesta oportunitat.

8

LA COHESIÓ SOCIAL I EL DESENVOLUPAMENT DEL NOSTRE PAÍS PODEN ESTAR EN PERILL
Si a l’escola no es donen les mateixes oportunitats a tothom difícilment aconseguirem un futur igualitari i sense discriminacions per als nostres fills i filles. Només amb una educació de qualitat, equitativa i oberta a tota la població aconseguirem garantir un país de progrés competitiu.

10

NECESSITEM UN SISTEMA EDUCATIU COMPROMÈS AMB TOTS ELS SECTORS DE POBLACIÓ ESCOLAR
Tots els alumnes han de poder adquirir les mateixes competències i coneixements que els seran necessaris per desenvolupar-se durant la seva futura vida social i laboral. El sistema educatiu no ha de tancar portes sinó atorgar les mateixes oportunitats de desenvolupament i creixement a totes les persones en igualtat de condicions.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMANEM QUE ES TINGUI EN COMPTE LA VEU DELS PARES I MARES DELS ALUMNES DEL NOSTRE PAÍS EN LA CONSTRUCCIÓ DE L’EDUCACIÓ DEL FUTUR.

 


FAPAC. Tots els drets reservats