FAPAC

Coneix més sobre la ILP

1. Què és una ILP?

2. Coneix el procés

1. Qué és una ILP?

Una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) és una actuació ciutadana que permet proposar lleis per tal que siguin debatudes i aprovades com a tal pel Parlament de Catalunya. Permet als ciutadans i ciutadanes incorporar assumptes a l’agenda del debat parlamentari i, d’aquesta manera, poder convertir-se en actors directes de noves propostes de lleis. Es tracta d’una manera de millorar la democràcia i apropar el Parlament als ciutadans.

Per tal que una iniciativa legislativa popular pugui ser debatuda al Parlament és necessari el suport d’un mínim de 50.000 signatures que demostra que la proposta gaudeix d’un ampli suport ciutadà i afecta el conjunt de la població.

2. Coneix el procés

EL PARLAMENT DE CATALUNYA, A INSTÀNCIES DEL GOVERN DE LA GENERALITAT, HA BLOQUEJAT LA ILP ENMIG DE LA SEVA TRAMITACIÓ.

  • El mes d’octubre de 2011, la FaPaC decideix posar en marxa la ILP 6a hora per a tothom. Per la igualtat d’oportunitats en el sistema educatiu català.

  • Es crea un grup promotor, format per pares i mares com tu, compromesos amb l’educació dels seus fills i filles i amb afany per millorar l’educació pública del nostre país.
  • Es redacta una memòria justificativa, una exposició de motius i el text de l’articulat de la ILP. Es va presentar al Parlament de Catalunya que, després d’examinar-la, la va admetre a tràmit.
  • Un cop admesa la ILP, es forma un grup de fedatari/es que són les persones encarregades de recollir signatures i de donar fe de l’autenticitat de les dades facilitades pels signants. Els fedataris/es són responsables d’omplir un o més plecs de signatures.
  • El 30 de gener de 2012 s’inicia un període de 120 dies hàbils -fins el DIJOUS 21 de juny INCLUSIU- per a la recollida d’un mínim de 70.000 signatures. La llei demana 50.000 signatures vàlides, però per arribar a tindre amb seguretat aquest número de signatures vàlides hauríem de tenir com a mínim unes 70.000. Un cop finalitzat aquest termini els plecs de signatures s’han de presentar al Parlament de Catalunya per a la seva validació.
  • El mes de febrer comença la campanya de recollida de signatures amb el suport de més de 300 fedataris i voluntaris arreu del territori de Catalunya.
  • El 20 de març de 2012 la Mesa del Parlament de Catalunya comunica a la FaPaC que, a instàncies del Govern de la Generalitat, decideix bloquejar la tramitació de la ILP perquè considera que en cas que s'aprovés suposaria una despesa afegida en els pressupostos.
  • La FaPaC reclama per escrit i en diverses ocasions al Parlament que reconsideri la seva decisió de deixar sense efecte la iniciativa popular.
  • Finalment, el Parlament es mostra ferm en el seu dictamen i bloqueja la ILP enmig de la seva tramitació, conscient que pel camí es queden milers de signatures recollides i els esforços de totes les persones i entitats que hi donen suport.

ÉS LA PRIMERA VEGADA QUE UNA ILP ÉS ATURADA ENMIG DE LA SEVA TRAMITACIÓ I PER RAONS ECONÒMIQUES.

EL BLOQUEIG DE LA ILP SUPOSA UN ATAC A LA LLUITA EN FAVOR DE LA IGUALTAT I UN ATAC A LA DEMOCRÀCIA I EL DRET DE PARTICIPACIÓ POLÍTICA.


FAPAC. Tots els drets reservats