FAPAC

NOTITLE

  Manifest  "Per la igualtat d'oportunitats en el sistema educatiu català. Sisena hora per a tothom"

 

El curs 2011-2012 el Departament d'Ensenyament de la Generalitat ha suprimit una hora diària de classe a la majoria de les escoles públiques. Aquesta sisena hora era fruit del Pacte Nacional d'Educació i la seva introducció va significar un increment molt important de la inversió en l’educació pública i 175 hores més de classe per alumne i curs.

La implantació de la sisena hora en els centres públics va ser molt positiva i també en els centres concertats que van entrar en els contractes programes del Pacte Nacional. En els 5 cursos -del 2006 al 2011- que s’ha impartit hem tingut una millora en el rendiment acadèmic dels alumnes, tal com es pot constatar a les proves d'avaluació de sisè i a les proves PISA. El mateix Departament d'Ensenyament així ho ha reconegut.

Així mateix, va significar també una millora en l'àmbit de la conciliació laboral i familiar de moltes persones; conciliació que ara, amb la crisi, és més necessària que mai. Els horaris de la jornada de treball que tenim a Catalunya i les actuals condicions laborals són incompatibles amb la supressió d'aquesta hora. Això ha provocat greus perjudicis a les famílies.

Amb la instauració de la sisena hora es va incrementar de manera notable la inversió en educació. Es van contractar més de 3.000 nous mestres. Amb la desaparició de la sisena hora molts d’aquests llocs s’han perdut i altres estan en perill.

Però, a més, aquesta hora és especialment necessària perquè garanteix un millor aprenentatge, permet que les direccions de les escoles introdueixin reforços en aquelles matèries on els alumnes van més necessitats i facilita l'organització dels horaris de les escoles. Per altra banda, en igualar l'oferta educativa entre tots els centres sufragats amb fons públics va significar una millora en l’equitat del sistema escolar català (públics i concertats feien les mateixes hores escolars).

Amb la supressió de la sisena hora hem tornat enrere i es consolida la doble xarxa educativa: per un costat la majoria de centres públics amb cinc hores, per un altre els concertats amb sis hores, i determinats centres públics amb sis hores, fet que els estigmatitza. Aquesta desigualtat aguditza el greu problema de segregació escolar que té el nostre sistema educatiu.

Per tot això, FAPAC presenta aquesta Iniciativa Legislativa Popular al Parlament de Catalunya per la recuperació de la sisena hora a totes les escoles públiques i, a més, que aquesta sisena hora sigui gratuïta per a les famílies que porten els seus fills i filles a les escoles concertades. Per això diem: SISENA HORA PER A TOTHOM. PER LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS EN EL SISTEMA EDUCATIU CATALÀ.

AVUI MÉS QUE MAI, davant d’aquesta crisi, cal invertir en un sistema educatiu que garanteixi un aprenentatge de qualitat per a tothom i un futur amb igualtat d'oportunitats per a tot l’alumnat.

FaPaC


FAPAC. Tots els drets reservats